ZIMA W MIEŚCIE

W dniach 16.grudnia od godz. 12.00 do 18.grudnia do godz. 16.00 należy dostarczyć do szkoły  dokumenty potwierdzające udział w akcji „ Zima w mieście” 2021

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.

Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 15.00, i dostarczenia do szkoły do godz.16.00 oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.

Opłaty należy dokonywać na konto poniżej:

·  opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 11103015080000000550826011

· posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 48187010452078104188070001

Skip to content