Zaproszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

Na prośbę Zastępcy Burmistrza Pana Sebastiana Pilińskiego i w  porozumieniu z Panią Dyrektor Małgorzatą Krasowską chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z przedstawicielami władz naszej Dzielnicy, które odbędzie się w dniu 21.02.2019r. o godzinie 18.00 w siedzibie naszej szkoły.

Spotkanie to ma na celu przedstawienie Rodzicom propozycji stworzenia w nowym roku szkolnym zajęć edukacyjnych dla klas 7 i 8 w nowodobudowanej części  budynku liceum przy ulicy Solipskiej, oczywiście klasy te stanowiłyby nadal integralną społeczność uczniów SP94.

Pozdrawiam

Małgorzata Bartnicka
Przewodnicząca Rady Rodziców SP94

Skip to content