XV Wojewódzki konkurs recytatorski poezji religijnej „Usłysz Panie moje słowa”

Zapraszamy uczniów klas 1-7 do udziału w XV  wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji religijnej: „Usłysz Panie moje słowa”.

 

Ważne terminy:
– Eliminacje klasowe – w czasie lekcji religii w tygodniu 2-6 października
– eliminacje szkolne – poniedziałek 9 października

Kryteria oceny:
– dobór i rozumienie tekstu,
– zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
– poprawność i ekspresja wypowiedzi,
– umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,
– dykcja oraz opanowanie tekstu.

Więcej informacji w zakładce: Informacje o Konkursach oraz u nauczycieli religii.

Skip to content