VII edycja KONKURSU POETYCKIEGO „ZŁOTA BIEDRONKA”

Zapraszamy uczniów klas I – VI do wzięcia udziału w VII edycji mazowieckiego  KONKURSU POETYCKIEGO „ZŁOTA BIEDRONKA”. Zadaniem uczestnika jest napisanie jednego wiersza inspirowanego mottem z wiersza ks.  J. Twardowskiego „Niewidoma dziewczynka”: „(…) wystarczy kochać słuchać i obejmować”

Zgodne z wymogami regulaminu prace należy dostarczyć nauczycielowi wychowawcy (klasy I – III) lub poloniście w formie elektronicznej (płyta CD) bądź przesłać mailowo  na adres szkolnego koordynatora, p. Marty Wróblewskiej (molczuk@interia.pl). Termin składania prac: 20 kwietnia b.r. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w zakładce INFORMACJE O KONKURSACH.

 Powodzenia!

Skip to content