Rok Króla Książkowego

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

                                                      Umberto Eco

  Obecny rok szkolny 2014/2015 będzie przebiegał w naszej szkole pod hasłem „Roku Króla Książkowego”. Jednym z priorytetów SP 94 jest zaszczepienie miłości do literatury wśród uczniów, bo jak wiadomo czytanie:

– rozwija wyobraźnię;

– poszerza słownictwo;

– uczy rozwiązywać problemy;

– rozwija światopogląd;

– kształci wrażliwość na problemy społeczne;

– pozwala osiągnąć sukces w przyszłości.

   W tym celu do szkolnej biblioteki został zakupiony przez Radę Rodziców pakiet nowości wydawniczych. Planowane jest wzbogacenie biblioteki w audiobooki. Uczniowie w wolnych chwilach będą mogli posłuchać w szkolnej czytelni wspaniałych tekstów z literatury pięknej w doskonałych interpretacjach czołowych polskich aktorów. Umożliwią im to zakupione przez Radę Rodziców odtwarzacze. W bibliotece szkolnej zostanie utworzony kącik czytelnika multimedialnego. Uczniowie otrzymają dwa stanowiska komputerowe z możliwością korzystania z Internetu w celu poszerzenia wiedzy, odrobienia lekcji, uzupełnienia wiadomości, skorzystania z najnowszych zdobyczy nauki. Oczywiście nasi uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowych, ale kolejne dwa stanowiska w bibliotece uczynią dostęp do sieci jeszcze łatwiejszym. W celu popularyzacji czytelnictwa zostaną zorganizowane wieczory czytelnicze. Każda młodsza klasa wybierze wraz z wychowawczynią   swojego ulubionego autora lub autorkę.  Wychowawcy i rodzice będą czytać na głos utwory wybranych pisarzy. Każdy uczeń z dowolnej klasy będzie mógł przyjść i posłuchać, a nawet włączyć się do głośnego czytania. Aby propagować literaturę wśród czytelników naszej szkoły będą zorganizowane Konkursy Pięknego Czytania, na jesieni dla klas starszych, na wiosnę dla młodszych. Oczywiście jak co roku odbędzie się uroczystość „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie zaproszeni goście będą głośno czytać pierwszoklasistom i przedszkolakom z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

   Pod koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego zostanie wyłoniony i nagrodzony najlepszy Król Książkowy na każdym poziomie klas – czyli czytelnik, który przeczytał najwięcej książek. Jego przykład, mamy nadzieję, stanie się wzorem dla innych uczniów w odnajdywaniu literackich szlaków.

   Mamy nadzieję, że wyżej wymienione działania spowodują, że nasi uczniowie będą jeszcze więcej czytać i pokochają książki na całe życie, bo przecież: „czytanie to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili”, jak napisała nasza poetka noblistka Wisława Szymborska.

Skip to content