Tydzień języków obcych

Tydzień języków obcych

Nasza szkoła rokrocznie przyłącza się do obchodów Europejskiego Dnia Języków, powstałego z inicjatywy rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Tak było i tym razem.

Na przestrzeni miesiąca września społeczność uczniowska klas 4-8 prezentowała projekty dotyczące wylosowanego kraju europejskiego. Były to projekty zarówno indywidualne jak i grupowe, przedstawiane w języku angielskim.

Celem projektu było nie tylko uświadomienie uczniom korzyści płynących z uczenia się języków obcych, czy też rozbudzenie zainteresowania innym kulturami ale również a może przede wszystkim ćwiczenie takich umiejętności jak: prezentowanie, projektowanie atrakcyjnych wizualnie i ciekawych merytorycznie projektów, współpraca zespołowa czy też umiejętności zarządzania stresem,  jako kluczowych w nowoczesnej edukacji, bo wynikających z wyzwań współczesnego świata.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do zadania o czym świadczy poniższa fotorelacja.

Serdecznie dziękujemy!

Karolina Gurzkowska i Julita Kruk

Skip to content