Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy o charakterze socjalnym w formie:
– stypendium szkolnego
– zasiłku szkolnego
– bezpłatnych obiadów

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514,00 zł netto.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.
Wnioski o stypendium szkolne są do pobrania u pedagoga szkolnego.
Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 r.

Wszelkich informacji udzieli Państwu pedagog – Barbara Wojtyś

Zapraszam

Skip to content