Panda – Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z przyrody i biologii

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-7. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań. Każde pytanie jest punktowane: za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za nieprawidłową -1 punkt, a za brak odpowiedzi – 0 punktów.

Konkurs zostanie przeprowadzony w szkole w dniu 13. 04. 2018r. (czas trwania – 45 minut).

Koszt udziału w konkursie – 9 zł. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26. 02. 2018r.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli przyrody i biologii.

Koordynatorem konkursu jest p. Beata Jastrzębska

Strona konkursu http://www.edi.edu.pl/panda

Skip to content