Ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne

Drodzy Uczniowie!

EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VII). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 30.11.2017 r., na podstawie przesłanych materiałów.
Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których co najmniej jeden jest prawidłowy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:

  • Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania.

Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkurs, zgłasza się do Katechety oraz wpłaca wpisowe w wysokości 9,00 zł. Zgłoszenia do konkursu najpóźniej do dnia 10.11.2017 r. Więcej informacji u nauczycieli religii lub na stronie  http://www.edi.edu.pl/biblia

                                                                                                                     Zespół katechetyczny

Skip to content