Odbiór Kart Ucznia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy rodziców / opiekunów prawnych do odbioru Kart Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od 1 września 2017 r. Karty są do odbioru w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

W przypadku braku możliwości odbioru osobiście można upoważnić inną osobę dorosłą do odbioru karty dla dziecka.

Skip to content