Nagroda Prezydenta Miasta St. Warszawy dla Pani Dyrektor Małgorzaty Krasowskiej

Z wielką radością i dumą pragniemy poinformować, że nasza Pani Dyrektor Małgorzata Krasowska w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Przed dyrektorem szkoły, zwłaszcza tak dużej, jak nasza, stoją ogromne wyzwania organizacji, zapewnienia dobrych warunków nauki i pobytu uczniów, działań na rzecz stałego podnoszeniem jakości edukacji dzieci i młodzieży w murach naszej szkoły, koordynowania i budowania dobrej atmosfery wewnątrz i na zewnątrz placówki. Widzimy, ile pracy i zaangażowania poświęca Pani Dyrektor swoim uczniom, rodzicom i nauczycielom. Cieszymy się, że ten wysiłek został zauważony i doceniony.

Serdecznie gratulujemy !

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Skip to content