MISTROWIE KODOWANIA

Programowanie jako język przyszłości

Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa[1].

Uczniowie klas IV –VI Naszej Szkoły czynnie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyli w Programie Mistrzowie Kodowania. Pod opieka p. Justyny Syta – Kierasińskiej tworzyli swoje projekty wychodząc często z ukrycia i pokazywali poprzez pracę swoje szczególne uzdolnienia.

Za nami finał 2. edycji „Mistrzów Kodowania”, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ponad 1300 osób z ponad 280 szkół spotkało się, aby wspólnie podsumować całoroczną pracę. Młodzi reprezentanci z całego kraju mogli prezentować swoje projekty na specjalnie do tego celu przygotowanych kolorowych scenach jak równieżdzielić się swoimi programistycznymi osiągnięciami oraz korzystać z wielu atrakcji, które zostały specjalnie dla nich przygotowane.

 

Justyna Syta – Kierasińska

[1] www. Mistrzowie kodowania. Finał 2015.pl (7.06.2015)

 

Skip to content