MAZOWIECKI KONKURS PLASTYCZNY – NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA klasy I- VI

Rodzaj prac
– pisanka – wykonana dowolną techniką , każdy uczestnik   może zaprezentować tylko jedną pisankę
– stroik wielkanocny – dowolna kompozycja świąteczna zawierającą  samodzielnie wykonaną pisankę

Wszystkie prace muszą być umieszczone na podstawkach ( pudełko , koszyczek , kieliszek itp. )oraz opisane
Informacja przymocowana do podstawki musi zawierać :
– imię i nazwisko , wiek
– nazwę i telefon placówki patronującej
– imię i nazwisko opiekuna artystycznego

Jury oceniające prace zwróci uwagę na :
– nawiązanie do tradycji świątecznej
– pomysłowość
– staranność  wykonania
– samodzielność wykonania
– wrażenia artystyczne

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora
Prace należy dostarczyć do 8 marca 2016 r. ( wtorek ) do wychowawców klas .

Skip to content