„Lato w mieście” – ramowy program dnia

7.00 – 8.30 Zbiórka dzieci w salach 2, 3, 4, 5, 5a

8.30 – 9.00 Omówienie planu dnia. BHP

9.00 – 13.00 Zajęcia zorganizowane

13.00 – 14.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad

14.00 – 16.00 Zajęcia integracyjne w grupach

16.00 – 17.00 Odbieranie dzieci

Skip to content