Konkurs z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 210 w Warszawie

Serdecznie zapraszamy uczniów  klas I-III i IV-VI do udziału w konkursie literackim i plastycznym organizowanym z okazji 60-lecia SP nr210 w Warszawie. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 
Tematy prac dla uczniów klas IV-VI
 1. „Gdyby rzeczy umiały mówić….. „ – praca literacka, zawierająca wątki historyczne, wpleciona w dzieje wybranego przedmiotu codziennego użytku lub innej rzeczy. Praca może mieć charakter opowiadania, wiersza, kartek z pamiętnika. Mile widziane ilustracje.
2. „Moja szkoła –moja historia….” – ilustrowana praca literacko-historyczna. Praca przedstawiająca w sposób ciekawy i nowatorski historię patrona lub szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 
Tematy prac dla uczniów I-III
1. „Szkoła moich marzeń…..” – opowiadanie, wiersz lub praca plastyczna.
 
Termin składania prac u nauczycieli – do dnia 29 marca 2017 r.
Bliższych  informacji  na temat konkursu udzielają nauczyciele języka polskiego.
 
Skip to content