Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w szkolnych eliminacjach

do etapu Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”.

 

Przesłuchania uczestników odbędą się  13 grudnia  2018r. w godz. 11.00  (I zmiana) i 11.45 (II zmiana)w sali N2. Do kolejnego etapu konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu organizatora, zostanie zakwalifikowanych 6 uczniów. Udział w eliminacjach nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Zadaniem recytatora jest zaprezentowanie komisji jednego wiersza lub fragmentu prozy o dowolnej tematyce, czas do 1,5 min.

Uczestnicy zostaną ocenieni według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich i unikanie tekstów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych),
  • opanowanie pamięciowe utworu,
  • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
  • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
  • ogólny wyraz artystyczny i postawa recytatora.

Koordynatorem konkursu jest Teresa Cieślik.

Skip to content