KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY ,,W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

Miło nam poinformować, że w powiatowym konkursie literacko – plastycznym ,,W 80 dni dookoła świata” organizowanym przez Gimnazjum i Liceum Meridian International Schools oraz Vistula University w Warszawie dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjów Julia Chabior oraz Nikola Nowak z klasy 6d zdobyły I miejsce. Zadaniem zespołu było przygotowanie pracy literacko –plastycznej dowolnymi technikami. Konkursowa praca Juli i Nikoli była inspirowana powieścią Juliusza Verne’a ,,W 80 dni dookoła świata” oraz srogo oceniana pod wieloma względami:

1. Akcja (oryginalność, zwroty akcji, niezwykłość przygody) / 0-5 pkt

2. Narracja (literackie walory opisu miejsca, krajobrazu, postaci, itp.) / 0-5 pkt

3. Oryginalność charakteru i języka bohaterów (indywidualny styl wypowiedzi) / 0-2 pkt

4. Poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna / 0-5 pkt

5. Charakter pisma (czytelność, walory estetyczne) / 0-2 pkt

6. Wykonanie mapki podróży (zachowanie kolejności państw, czytelność, dokładność, walory artystyczne, dostosowanie stylu do ilustracji) / 0-5 pkt

7. Zgodność z faktami i obecną wiedzą geograficzną / 0-5 pkt

8. Wplecenie w narrację ciekawostek o danym regionie oraz elementów przyrodniczych, krajobrazowych / 0-2 pkt

9. Powiązanie mapki z częścią literacką (czy pomaga w czytaniu tekstu, czy go w jakiś sposób uzupełnia) / 0-5 pkt

10. Dobór środka transportu do miejsca i warunków przyrodniczych / 0-5 pkt

11. Dostosowanie ilości ilustracji do treści literackich / 0-2 pkt

12. Estetyka wykonania (czystość, dokładność, dobór barw)  / 0-4 pkt

13. Ocena techniki plastycznej (opanowanie danej techniki, łączenie technik) / 0-2 pkt

14. Oryginalność stylu ilustracji, artyzm / 0-5 pkt

15. Ogólne wrażenie pracy jako całości literacko-geograficzno-artystycznej i przestrzeganie regulaminu konkursu / 0-5 pkt

Maksymalna liczba punktów: 59.

1. miejsce 59-54 pkt

2. miejsce  53-48 pkt

3. miejsce 47-42 pkt

 

Uczennice Julia Chabior oraz Nikola Nowak wykazały się niesamowitymi zdolnościami pisarskimi

oraz plastyczno–technicznymi.

Gratulujemy!

Skip to content