Konkurs „Kolorowe gry planszowe”

 

Jesteś fanem gier planszowych? Weź udział w szkolnym konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę planszową. Celem konkursu jest promowanie rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie.

 

REGULAMIN

 1. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:  tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry.
 3. Tematyka gry jest dowolna.
 4. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 5. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub zespołowo.
 6. Każdy uczestnik lub zespół może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
 7. Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania oraz estetyka pracy.
 8. Pracę należy podpisać: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) autora(-ów), wiek.
 9. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:
 •  kl. I-III
 • kl. IV-VI
 1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 2. Prace należy składać do p. Krzysztofa Długołęckiego, do dnia 28 października 2016
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wieczoru gier planszowych w dniu 4 listopada.

 

Skip to content