Komunikat

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że w przerwie świątecznej szkoła pełni dyżur – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W dniach 24III, 25III, 29III w godzinach 7.00 – 17.00.

Opłatę za obiady w tych dniach należy uiścić w sekretariacie do dnia 10 marca.

Zgłoszenia o pobycie dzieci w szkole prosimy przekazywać wychowawcom klas.

Skip to content