Komunikat

Szanowni Państwo, 
wychodząc naprzeciw prośbom rodziców w zakresie poprawy komfortu podróży dzieci w drodze do i ze szkoły wspólnie z panem Burmistrzem Arturem Wołczackim odbyliśmy spotkanie z dyrektorem Pionu Przewozu Zarządu Transportu Miejskiego panem Andrzejem Franków w dniu 14.02.2019r. Na naszą prośbę ZTM dokonał pomiaru natężenia przepływów pasażerskich, zwłaszcza dzieci w autobusach linii 187,129, 178, 191. Ustalone zostały godziny komunikacji autobusowej w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne dotarci uczniów na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą lekcję oraz powrót po piątej lekcji i kolejnych. 
W załączeniu przekazuję scan pisma z Zarządu Transportu Miejskiego. 

Skip to content