Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla klas 1-3

Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w szkolnych eliminacjach do Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego  „Warszawska Syrenka”.

Przesłuchania uczestników odbędą się  10 stycznia 2017r. w godz. 11.00 w sali 27. Do kolejnego etapu konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu organizatora, zostanie zakwalifikowanych 6 uczniów. Udział w eliminacjach nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Zadaniem recytatora jest zaprezentowanie komisji jednego wiersza lub fragmentu prozy o dowolnej tematyce. Uczestnicy zostaną ocenieni według następujących kryteriów:

  1. dobór repertuaru (prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich i unikanie tekstów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych),
  2. opanowanie pamięciowe utworu,
  3. trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
  4. kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
  5. ogólny wyraz artystyczny i postawa recytatora.

Koordynatorem konkursu jest Teresa Cieślik

Skip to content