Dyżur administratora dziennika elektronicznego LIBRUS

W dniu 11.09.2018 w godzinach 17:50-18:30 w sali 4 (parter) 

W dniu 13.09.2018 w godzinach 16:00-17:00 w sali 19b (1 piętro) 

odbędzie się dyżur administratora dziennika elektronicznego LIBRUS.

 

Dotychczasowe konta na LIBRUSIE, jak co roku, przechodzą na kolejny rok.

Zapraszam nowych rodziców uczniów klas 2-8, w celu założenia kont oraz rodziców, którzy zapomnieli swoich loginów lub haseł. Wymagany jest dowód tożsamości.

Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali loginy i hasła na spotkaniu z wychowawcą, 3.09.2018 po apelu.

 

Zapraszam serdecznie

Administrator dziennika elektronicznego LIBRUS.

Skip to content