Bóg się rodzi…

Pokoju, dobra i miłości przy Wigilijnym stole, ciepłych, niosących pokrzepienie słów i gestów na cały czas Świat Bożego Narodzenia oraz wyłącznie spełnionych pragnień, skrywanych na dnie naszych serc w Nowym Rok 2020

życzy

Małgorzata Krasowska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 94

Skip to content