Badania okulistyczne i ortopedyczne

Szanowni Państwo

Od 17.10.16 zaczynają się badania okulistyczne dla klas 2 oraz badania ortopedyczne dla klas 4.

Rodzicom dziewczynek z 4 klas proponuję na badania zaopatrzyć dziewczynki w topiki lub staniczki.

Wyniki badań dzieci dostaną w przeciągu dwóch miesięcy.

Pielęgniarka szkolna

Monika Woźniak

Skip to content