„Angielski na plus.

Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy.”Projekt realizowany w ramach: PO WER Erasmus+Okres realizacji: 06.11.2017 – 05.11.2019Ilość mobilności: 10 (4 kursy, 6 job-shadowing*, 3 szkolenia)Kraje organizacji partnerskich: Belgia, Malta, Hiszpania, Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Bułgaria

Założenia projektu:Wzrost poziomu jakości nauczania języka nowożytnego poprzez:- podniesienie kompetencji nauczycieli i atrakcyjności lekcji- dostosowanie metod i środków dydaktycznych do zmieniających się potrzeb i zainteresowań uczniów

Skip to content