XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Z A P R A S Z A M Y

 

do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” oraz w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla Babci i Dziadka.

Cele konkursu :

 • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych,
 • kształtowanie silnych więzi rodzinnych,
 • zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,
 • nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów.

Regulamin XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

1.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych

I kategoria – 7-12 lat

II kategoria – 13-16 lat

2.Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3 .

3. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.

4. Prace konkursowe należy składać do 11.12.2015                                                      do sali nr 27 Teresa Cieślik

5. Każda złożona praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:  ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna dyplomy i po 3 ciekawe nagrody rzeczowe oraz po 3 wyróżnienia. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów otrzymają upominki (książki, albumy).

 

Ogłaszamy II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na wiersz o Babci i Dziadku.
Cele konkursu:

 • wychowywanie dzieci i młodzieży w szacunku do wartości rodzinnych,
 • ukazanie roli Babci i Dziadka w polskiej rodzinie,
 • uhonorowanie Babci i Dziadka za wspieranie dzieci w osiąganiu dorosłości,
 • kształtowanie umiejętności ubierania myśli w słowa,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

– dla uczniów szkół podstawowych

– dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

II.            Na konkurs należy przysłać utwory poetyckie o Babci i Dziadku.

Podpisane prace konkursowe należy złożyć do 11.12.2015                                             do sali nr 27 Teresa Cieślik

Każda nadesłana praca powinna być podpisana. Powinna także zawierać :

tytuł pracy; imię i nazwisko autora oraz jego wiek; imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

 

 

Skip to content