Od 08.11.b.r. do 16. 12. b.r. w naszej szkole były organizowane warsztaty, lekcje z Temidą w klasach 7 i 8 dotyczące prawa i cyberprzemocy.

Podczas naszych zajęć uczniowie dowiedzieli się:
– Dlaczego ludzie stworzyli prawo?
– Jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić?
– Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?
– Jakie prawa ma konsumenta?
– Czym jest stalking?
– Jak reagować na prześladowanie w szkole?
– Gdzie szukać przepisów prawa?
– Co zrobić, gdy kupiona przez Internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną?
– Mówiliśmy też  o odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie.

Jolanta Kolera i Ewa Sucharska – organizatorzy warsztatów

Skip to content